Guides

Kommer snart – et gratis ressurs- og læringsbibliotek for søm inkludert guides, teknikker og inspirasjon for å hjelpe deg videre på sømreisen. Lær å sy og mestre en mengde steg og teknikker fra symønstrene til Flid.